Матеріально-технічне забезпечення

Для ефективного досягнення мети організації навчально-виховного процесу і виконання управлінських рішень залежно від соціально-економічних, політичних, ринкових та інших факторів, що постійно змінюються, а також враховуючи швидкі процеси реформування економіки на сучасному етапі, освітньо-професійна діяльність Центру сконцентрована на забезпеченні потреб підприємств-замовників, підготовці кваліфікованих та висококваліфікованих робітничих кадрів. Для виконання цих завдань використовується матеріально-технічна база Центру, яка знаходиться за адресою: вул.О.Кульчицької, 2, вул.Городоцька, 195.

Основу матеріально-технічної бази складають два навчальні корпуси. Навчально-виховний процес здійснюють 36 викладачів та 33 майстра виробничого навчання.

Для здійснення навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в Центрі є наявні: два поверхи чотири поверхового навчального корпусу (вул.О.Кульчицької,2) і п’ятиповерховий навчальний корпус (вул.Городоцька, 195); навчальна майстерня (вул.Городоцька, 193), два гуртожитки на 250 місць та на 50 місць. В цих приміщеннях згідно вимог сьогодення обладнано: навчально-виробничі салони, лабораторії, навчальні кабінети, комп’ютерні лабораторії підключені до мережі Internet, актова зала, спортивна зала, їдальня на 120 посадкових місць, бібліотека з читальною залою та інші приміщення для навчання, які відповідають санітарно-технічним нормативам і дають можливість навчати 1100 учнів.

Навчально-матеріальна база Центру відповідає санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє в повному обсязі забезпечити підготовку фахівців.