Історія закладу

Історична довідка

Центр створено 01.07.2004 р. наказами Міністерства освіти і науки України від 28.04.2004 р. № 352 “Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Львівської області” і від 17.06.2004 р. № 497 “Про внесення змін до наказу МОН України від 28.04.2004 р. № 352” шляхом реорганізації ПТУ № 4 та ПТУ № 28 м. Львова. Центр є правонаступником ПТУ № 4 та ПТУ № 28 м. Львова. ПТУ № 4 створене на основі наказу державного комітету Ради Міністрів УРСР від 14.06.1972 р. за № 67/156 відповідно до пропозиції Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, обласного управління побутового обслуговування населення та Львівського облвиконкому.

Центр у своєму складі має 3 навчальні корпуси і гуртожиток за адресою: 79015, м. Львів, вул. Городоцька №№ 191, 193, 195, 195а, частину навчального корпусу за адресою: 79054, м. Львів, вул. О.Кульчицької, 2 і частину гуртожитку за адресою: вул. О.Кульчицької, 10.

До послуг учнів:

– 36 навчальних кабінетів та лабораторій;

– 28 майстерень;

– спортзал;

– учнівське кафе;

– їдальня;

– актовий зал;

– етнографічний музей.

 

 

Основу матеріально-технічної бази складають два навчальні корпуси загальною площею 8827,7 кв.м., навчальною площею 5053,5 кв.м. Навчально-виховний процес здійснюють 48викладачів та 63 майстра виробничого навчання.

Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова — державний професійно-технічний навчальний заклад ІІІ рівня атестації, створений шляхом реорганізації ПТУ №4 і ПТУ №28 м. Львова.

Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання та дизайну м.Львова створено 01.07.2004 р. наказами Міністерства освіти і науки України від 28.04.2004 р. № 352 “Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Львівської області” та від 17.06.2004 р. № 497 “Про внесення змін до наказу МОН України від 28.04.2004 р. № 352” шляхом реорганізації ПТУ № 4 та ПТУ № 28 м.Львова.

Центр з 01.07.2004 р. є правонаступником ПТУ №4 та ПТУ №28 м.Львова.

 

МЦ ПТО ХМД м.Львова є державним професійно-технічним навчальним закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я і замовлення держави та є неприбутковою організацією.

Для здійснення навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в Центрі є наявні: два поверхи чотири поверхового навчального корпусу (вул.О.Кульчицької,2) і п’ятиповерховий навчальний корпус (вул.Городоцька, 195); навчальна майстерня (вул.Городоцька, 193), два гуртожитки на 250 місць та на 50 місць. В цих приміщеннях згідно вимог сьогодення обладнано: навчально-виробничі салони, лабораторії, навчальні кабінети, 3 комп’ютерні лабораторії підключені до мережі Internet, актова зала, спортивна зала, тренажерна зала, їдальня на 120 посадкових місць, бібліотека з читальною залою та інші приміщення для навчання, які відповідають санітарно-технічним нормативам і дають можливість навчати 1100 учнів.

Центр готує кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників і фахових молодших бакалаврів із відповідним рівнем професійних знань, умінь і навичок відповідно до державних вимог. Здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення. Постійно удосконалює якість підготовки кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку.

Колектив працює над вихованням фізично здорового покоління, формування в них наукового світогляду, творчого мислення, високих людських якостей, національної самосвідомості.

Педагогічний колектив постійно працює над оновленням змісту освіти і виховання, підвищення професійної компетентності та творчої майстерності, впровадження у практику роботи інноваційних технологій, активних та інтерактивних форм і методів роботи з учнівською молоддю.

Учні Центру систематично беруть участь в обласних предметних олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях де виходять переможцями, приносять славу навчальному закладу.